admin-2023

април 6, 2024

6 април | РЦСИ „Топлоцентрала“
Зала 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
април 5, 2024

5 април | Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
април 4, 2024

4 април | РЦСИ „Топлоцентрала“
Бар Сцена

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
октомври 15, 2023

15 октомври | 20:00
Авторски текстове, вдъхновени от „Ако пътник в зимна нощ“

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
октомври 15, 2023

15 октомври | 18:00
Дискусия: „Писателят, който играе с жанровете, стила, началата“

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
октомври 15, 2023

15 октомври | 17:00
Пърформанс „Господин Паломар“

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
юни 25, 2023

25 юни | 20:00
Поезия срещу войната

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
юни 25, 2023

25 юни | 18:00
Дискусия: Репортажи от разломите на света

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.
юни 25, 2023

25 юни | 17:00
Писма за фронта

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Obcaecati tempora, praesentium nostrum id corrupti laborum! A, non saepe delectus. Maiores repellat expedita.