31 март
март 31, 2023
24 юни | 19:30 Представяне на интерактивната инсталация „Убежища“. Четене в движение с Елена Телбис
юни 24, 2023

1 април 2023

Гьоте-институт

Библиотека, етаж 1


Вход свободен

13:00 – 14:30 - „Отвъд човешкото“ – Дискусия 1
14:30 – 15:30 - Кафе пауза
15:30 – 17:00 - „Отвъд човешкото“ – Дискусия 2

Модератори на разговорите ще бъдат Александър Попов и Константин Георгиев. Ще бъдат включени текстове от писателите Ричард Пауърс и Тед Чанг. Ще има ексклузивно онлайн интервю с Батшиба Демут (environmental historian с текст за китовете и хората в Берингия) и участие на учени от хуманитарните и природонаучни дисциплини.

Предизвиканата от човека климатична криза и свързаната с нея загуба на биоразнообразие са процеси, които все по-често биват анализирани в изследователските среди като част от разговора за „Антропоцена“. През последното десетилетие ефектите от тях дадоха тласък на т.нар. „обрат към нечовешкото“: едно преориентиране на интелектуалните дисциплини, целящо да схване нечовешката гледна точка, така че човечеството да започне да полага по-мъдро грижи за земните екосистеми, но и за да разбере по-добре себе си.

Събитието „Отвъд човешкото“ ще събере във времето и пространството множество перспективи към задачата как да обсъждаме, въобразяваме, разказваме, разбираме и да се свързваме с нечовешкото. Във фокуса му ще попадне художествена литература, занимаваща се с нечовешки герои и разказвачи и с екологичните проблеми, свързани с тях. Около този фокус ще бъдат преплетени множестви нишки, знание и спекулация. 

Литературата създава пространства, в които различни гледни точки – понякога радикално различни – могат да се срещат и да се пречупват една в друга. Различни обекти и феномени стават податливи на по-интуитивно схващане, когато бъдат контекстуализирани в тези интерферентни модели на мислене и преживяване от множество перспективи. Самото събитие е замислено като една такава среща. То ще се проведе в рамките на един цял следобяд и в своите две части ще постави в (директен и задочен) разговор писатели, литературни критици, учени и самата публика. 

Художествено-литературните размисли и научните теории върху нечовешките гледни точки – на горите, животните, изкуствените интелекти – ще предоставят богат материал, с който панелистите и публиката заедно да разсъждават в широта и дълбочина за бъдещето на планетата, във всякакви възможни аспекти.

Изборът на нечовешкото обещава едно възможно обновяване на литературата, а литературата от своя страна може да предложи пътища към по-малко антропоцентрични и по-мъдри модели на битие. В тези разговори ще се опитаме да изпълним с живот една такава форма на споделено съществуване, използвайки художествената литература, за да срещнем разнообразни форми на познание, практики и въображения за околната среда и нашата връзка с нея.

„Литературни срещи пролет 2023“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации"; Столична община; Министерство на културата. 

В партньорство с Гьоте-институт, Бюро „Творческа Европа“ и RATIO.