30 март
март 30, 2023
31 март
март 31, 2023

31 март 2023

Гьоте-институт

Библиотека, етаж 2


10:00 - 17:00 ч. Пътеводител Culture Moves Europe 

Презентация на програмата и практическа работилница 

Една от най-големите програми за мобилност на артисти и професионалисти от културния и творчески сектор – Culture Moves Europe, която надгражда опита от успешния пилотен проект i-Portunus, разширява своя обхват. Десетки кандидати вече се възползват от подкрепата за индивидуална и групова мобилност, а тази година за първи път ще бъде дадена възможност за подкрепа на творчески резиденции.
Офис "Култура" на Бюро „Творческа Европа“ - България ви кани на презентация с цел представяне на новата покана и провеждане на практическо обучение, което да подпомогне кандидатите в изготвянето на техните проекти. То ще се проведе на 31.03.23 в библиотеката на Гьоте-институт България в партньорство с „Литературни срещи пролет 2023“
Ментор на събитието ще бъде ръководителката на офис „Култура“ Десислава Панчева.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

10:00 - 11:00 - Meet & Greet
кафе и регистрация на участниците
11:00 - 12:30 - Презентация "Пътеводител #CultureMovesEurope"
Въведение в Culture Moves Europe и представяне на програмата;
12:30 - 13:15 - Обедна почивка
13:15 - 16:00 - Работилница за проекти за “Culture Moves Europe"
Практическа работилница, разглеждане на апликационната форма и колективно разписване на примерен проект; интерактивни групови упражнения
16:00 - 17:00 - Индивидуални консултации с кандидатите
От работилницата участниците ще си тръгнат с основни познания за изготвяне на проектни предложения, включително: • Как да идентифицират силните страни в идеята си и да ги превърнат в проектно описание; • Как да интерпретират принципите и критериите на програмата; • Каква е връзката между информацията в апликационната форма и критериите за оценка на проектното предложение; Записванията за присъствие на място вече са спрени, но поради големия интерес първата част от представянето ще бъде излъчвана на живо в Facebook страницата на Бюро „Творческа Европа“

„Литературни срещи пролет 2023“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации"; Столична община; Министерство на културата. 

В партньорство с Гьоте-институт, Бюро „Творческа Европа“ и RATIO.