Камерно литературно четене
юни 11, 2022
Камерно литературно четене
юни 11, 2022

Поетически видеотриптих „Друга светлина“

11 юни 2022 | 23:00 – 23:20

Поетически видеотриптих „Друга светлина“ // Зала 2


художници и видеообработка: Ралица Тонева и Спартак Йорданов
поезия на Илко Димитров, Радослав Чичев, Цвета Софрониева 
актьори: Елена Димитрова, Цветан Алексиев, Юлиана Сайска
музика и звукообработка: Любомир Брашненков и Ангел Додов 

„Друга светлина“ е видеотриптих върху съвременна българска поезия. Тази малка прожекция от три части обединява работата на артисти, които се занимават с литература, визуални изкуства, музика.

Трите видеоминиатюри включват стихове от поетите Радослав Чичев, Илко Димитров и Цвета Софрониева с гласовете на актьорите Елена Димитрова, Цветан Алексиев и Юлиана Сайска и музиката на Любомир Брашненков и Ангел Додов. Видеата са заснети изцяло аналогово, със средствата на специфична авторска техника на базата на „живопис под камера“, която художниците Ралица Тонева и Спартак Йорданов разработват през годините, като експериментират под камера с течности, пигменти, субстанции и разнообразни материали.

Изкуствата, замесени в триптиха, функционират едновременно и равнопоставено. За „Друга светлина“ е еднакво вярно, че е произведение в сферата на литературното изкуство, на живописта или на аудио-визуалните форми. Творбата работи с асоциативните движения между текст, звук и изображение в думите, ритъма, гласа, тембъра, субстанцията, цвета и композицията. Светлината е градивен елемент на абстрактната композиция, както и водеща нишка в поезията.